Naturkosmetisk trend

Naturkosmetik har utvecklats till en stor trend de senaste åren. Det finns en växande medvetenhet att vi själva bär ansvaret för den värld vi lever i. Dessutom ökar intresset för vår egen hälsa. Vi uppmärksammar alltmer den sköra balansen i vår naturliga värld, och strävar efter att bibehålla denna. Detta gör vi genom att välja miljövänliga produkter som är vårdande för oss, och så ofarliga som möjligt för vår natur.

Intresset för vårt utseende bör balanseras mot möjligheten att finna samvetsgrann mening med att vårda vår hud – och vår hälsa i allmänhet. Vi tror att naturkosmetik på det ärligaste sättet kan erbjuda dig hälsosam skönhetsvård.

Hur bestämmer man vad som är bra eller inte bra för oss? Wellness, fitness och en ökande medvetenhet av helhetsänkande kring begreppet hälsa, har revolutionerat den kosmetiska marknaden. Produkturvalet som motsvarar denna naturliga trend, är ofantligt.


 Denna webbsida erbjuder  en översikt över den naturkosmetiska världen, och ger värdefull information, som i sin tur ger förtroende i dina val.

Endast produkter som stämmer överens med riktlinjernas strikta kriterier, tilldelas BDIHs kvalitetsmärkning. På denna webbsida hittar du såväl kriterier, som lista över de tillverkare som har certifierade produkter.

 Riktlinjer

Riktlinjerna definierar det naturkosmetiska begreppet på ett klart och tydligt sätt. Med konsumentens förväntningar på säkra och ekologiska produkter … läs mer
 

[topp]